Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2011

JO 28 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Köksväxter och bär i växthus

3a. Vegetables and berries in greenhouses

Produkt

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2010

2011

2010

2011

2010

2011

tkr

tkr

kr/kg

kr/kg

ton

ton

Gurka

294 600

227 800

10,90

8,50

27 000

26 800

Jordgubbar

13 1001

10 200

60,70

42,20

2002

200

Kruksallat3

92 800

177 500

6,40

6,80

14 600

25 900

Huvud- & annan sallat3

42 5001

45 900

..

6,40

..

3 300

Kryddväxter3

216 600

197 000

6,70

7,60

32 400

25 900

Melon

8001

800

..

23,80

..

40

Tomat

198 300

185 800

14,40

13,70

13 800

13 500

Övriga köksväxter

23 6001

23 200

..

..

..

..

Summa köksväxter i växthus

882 300

868 200

..

..

..

..


1) Skattat produktionsvärde. Se avsnittet fakta om statistiken.

2) Skattad kvantitet.

3) För kruksallat, kryddväxter, huvudsallat och annan sallat redovisas kvantiteten i 1 000 st och priset i kr/st.