Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2011

JO 28 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Snittblommor i växthus

3b. Cut flowers in greenhouses

Produkt

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2010

2011

2010

2011

2010

2011

tkr

tkr

kr/st

kr/st

1 000 st

1 000 st

Alstroemeria

1001

100

..

..

..

..

Krysantemum

1 0001

200

..

4,50

..

50

Rosor

10 4001

5 700

3,10

..

3 4002

..

Övriga snittblommor

6001

1 800

..

2,80

..

600

Summa snittblommor

12 100

7 800

..

3,00

..

2 600


1) Skattat produktionsvärde. Se avsnittet fakta om statistiken.

2) Skattad kvantitet.