Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2011

JO 28 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3c. Lökblommor till snitt i växthus

3c. Bulbous cut flowers in greenhouses

Produkt

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2010

2011

2010

2011

2010

2011

tkr

tkr

kr/st

kr/st

1 000 st

1 000 st

Narcisser

3 2001

1 100

..

3,10

..

300

Tulpaner

280 8001

293 800

2,10

1,90

132 5002

152 400

Övriga lökblommor

1 5001

30

..

2,50

..

10

Summa lökblommor

285 400

294 900

..

1,90

..

152 800


1) Skattat produktionsvärde. Se avsnittet fakta om statistiken.

2) Skattad kvantitet.