Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2012

JO 28 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Utveckling av produktionsvärde 2001–2006

1a. Production value development 2001–2006

 

Värde (miljoner kronor)

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Frilandsodling

 

 

 

 

 

 

Köksväxter

633,5

667,3

748,3

786,7

809,5

990,4

Frukt

124,9

118,2

152,6

143,3

130,1

168,4

Bär

187,1

155,2

258,6

260,3

314,0

277,0

Plantskoleväxter

400,7

423,9

447,6

338,7

401,1

300,8

Summa frilandsodling

1 356,2

1 364,6

1 607,1

1 529,0

1 654,7

1 736,6

Växthusodling

 

 

 

 

 

 

Köksväxter och bär

650,6

713,6

629,5

575,6

687,2

745,5

Snittblommor

58,8

38,0

29,0

29,3

12,8

9,8

Lökblommor till snitt

218,1

227,3

240,9

270,2

279,8

291,4

Lökblommor i kruka

100,4

115,3

125,3

132,4

142,3

142,5

Krukväxter

416,1

458,6

475,9

408,0

419,8

413,9

Utplanteringsväxter

150,3

165,3

174,8

165,7

201,6

207,4

Summa växthusodling

1 594,3

1 718,1

1 675,4

1 581,2

1 743,5

1 810,5

Summa totalt

2 950,5

3 082,1

3 282,5

3 110,2

3 398,2

3 547,1

Sticklingar och småplantor

284,3

216,4

135,5

158,5

128,3

174,1