Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2012

JO 28 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3c. Produktion, avräkningspris & värde, lökblommor till snitt i växthus 2011–2012

3c. Production, output price & value, greenhouse-grown cut bulbous flowers 2011–2012

 

Produktion (miljoner st)

 

Pris (kr/styck)

 

Värde (miljoner kronor)

 

2011

2012

 

2011

2012

 

2011

2012

Tulpaner

152,4

..

 

1,9

1,8

 

293,8

300,9

Övriga lökblommor till snitt

0,3

..

 

3,1

..

 

1,1

1,2

Summa

152,8

..

 

1,9

..

 

294,9

302,1


Anmärkning: Kursiverade värden indikerar skattningar, där data för kvantitet och/eller pris saknas. Summan betecknas som skattad om mer än 10 % utgörs av skattade värden.