Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2013

JO 28 SM 1401, korrigerad version 2014-08-27

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Utveckling av produktionsvärde 2002–2007

1a. Production value development 2002–2007

 

Värde (miljoner kronor)

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Frilandsodling

 

 

 

 

 

 

Köksväxter

667,3

748,3

786,7

809,5

990,4

819,3

Frukt

118,2

152,6

143,3

130,1

168,4

150,7

Bär

155,2

258,6

260,3

314,0

277,0

381,0

Plantskoleväxter

423,9

447,6

338,7

401,1

300,8

342,5

Summa frilandsodling

1 364,6

1 607,1

1 529,0

1 654,7

1 736,6

1 693,5

Växthusodling

 

 

 

 

 

 

Köksväxter och bär

713,6

629,5

575,6

687,2

745,5

724,1

Snittblommor

38,0

29,0

29,3

12,8

9,8

10,5

Lökblommor till snitt

227,3

240,9

270,2

279,8

291,4

278,2

Lökblommor i kruka

115,3

125,3

132,4

142,3

142,5

136,1

Krukväxter

458,6

475,9

408,0

419,8

413,9

378,1

Utplanteringsväxter

165,3

174,8

165,7

201,6

207,4

198,9

Summa växthusodling

1 718,1

1 675,4

1 581,2

1 743,5

1 810,5

1 725,9

Summa totalt

3 082,7

3 282,5

3 110,2

3 398,2

3 547,1

3 419,4

Sticklingar och småplantor

216,4

135,5

158,5

128,3

174,1

165,8