Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2013

JO 28 SM 1401, korrigerad version 2014-08-27

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Produktion, avräkningspris & värde, köksväxter på friland 2012–2013

2a. Production, output price & value, field-grown vegetables 2012–2013

 

Produktion (1 000 ton)

 

Pris (kr/kg)

 

Värde (miljoner kronor)

 

2012

2013

 

2012

2013

 

2012

2013

Blomkål

5,3

5,6

 

7,4

8,3

 

38,9

46,8

Gurka

8,0

10,6

 

3,9

4,0

 

31,5

42,1

Isbergssallat

33,4

26,2

 

5,8

6,4

 

192,7

166,6

Kålrot

..

..

 

..

..

 

22,3

26,0

Majs

..

..

 

..

..

 

10,8

12,7

Matlök

50,4

49,6

 

1,5

1,6

 

76,3

79,3

Morot

128,7

112,8

 

3,5

4,0

 

454,5

445,8

Purjolök

2,8

3,9

 

..

..

 

14,8

22,2

Rödbeta

..

..

 

..

..

 

11,7

13,7

Vitkål

16,3

16,8

 

2,1

2,6

 

34,0

43,8

Övriga köksväxter

..

..

 

..

..

 

271,5

302,0

Summa

..

..

 

..

..

 

1 158,9

1 201,1


Anmärkning: Kursiverade värden indikerar skattningar, där data för kvantitet och/eller pris saknas. Summan betecknas som skattad om mer än 10 % det sammanräknade värdet utgörs av skattade värden.