Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2013

JO 28 SM 1401, korrigerad version 2014-08-27

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2d. Produktion, avräkningspris & värde, plantskoleväxter på friland 2012–2013

2d. Production, output price & value, field-grown nursery plants 2012–2013

 

Produktion (miljoner st)

 

Pris (kr/styck)

 

Värde (miljoner kronor)

 

2012

2013

 

2012

2013

 

2012

2013

Barrväxter

..

..

 

50,6

40,4

 

10,0

7,4

Bärbuskar

..

..

 

..

..

 

9,4

8,7

Fruktträd

..

..

 

..

..

 

73,4

68,0

Häck- och landskapsväxter

..

..

 

..

..

 

36,2

33,5

Jordgubbsplantor

..

..

 

..

..

 

60,3

55,8

Klängväxter

..

..

 

..

..

 

4,3

4,0

Lövfällande träd

..

..

 

1 159,0

1 159,0

 

480,2

445,9

Perenner

..

..

 

14,7

14,7

 

88,4

82,1

Prydnadsbuskar

..

..

 

41,5

41,1

 

66,9

61,4

Rosor

..

..

 

65,7

78,5

 

20,5

22,8

Övriga plantskoleväxter

..

..

 

..

..

 

4,0

3,7

Summa

..

..

 

..

..

 

853,6

793,2


Anmärkning: Kursiverade värden indikerar skattningar, där data för kvantitet och/eller pris saknas. Summan betecknas som skattad om mer än 10 % det sammanräknade värdet utgörs av skattade värden.