Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2013

JO 28 SM 1401, korrigerad version 2014-08-27

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Produktion, avräkningspris & värde, köksväxter och bär i växthus 2012–2013

3a. Production, output price & value, greenhouse-grown vegetables and berries 2012–2013

 

Produktion (vikt eller st)

 

Pris (kr/kg eller kr/styck)

 

Värde (miljoner kronor)

 

2012

2013

 

2012

2013

 

2012

2013

Viktvaror (redovisas i 1 000-tal ton)

 

 

 

 

 

 

 

 

Gurka

28,7

27,9

 

10,0

9,2

 

288,5

256,4

Jordgubbar

..

..

 

44,3

47,0

 

11,2

12,5

Melon

..

..

 

..

..

 

1,0

1,0

Tomat

14,5

15,1

 

12,2

11,4

 

176,8

172,3

Övriga köksväxter

..

..

 

..

..

 

23,9

23,5

Styckvaror (redovisas i miljoner styck)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruksallat

15,2

16,3

 

6,9

6,9

 

105,3

112,7

Annan sallat

..

..

 

..

..

 

24,9

25,5

Kryddväxter

38,7

42,3

 

7,8

7,8

 

300,1

329,3

Summa

..

..

 

..

..

 

931,7

933,1


Anmärkning: Kursiverade värden indikerar skattningar, där data för kvantitet och/eller pris saknas. Summan betecknas som skattad om mer än 10 % det sammanräknade värdet utgörs av skattade värden.