Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2014

JO 28 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Produktionsvärdets utveckling 2003–2008

1a. Production value development 2003–2008

 

Värde (miljoner kr)

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Frilandsodling

 

 

 

 

 

 

Köksväxter

748,3

786,7

809,5

990,4

819,3

648,7

Frukt

152,6

143,3

130,1

168,4

150,7

204,6

Bär

258,6

260,3

314,0

277,0

381,0

317,7

Plantskoleväxter

447,6

338,7

401,1

300,8

342,5

548,1

Summa frilandsodling

1 607,1

1 529,0

1 654,7

1 736,6

1 693,5

1 719,1

Växthusodling

 

 

 

 

 

 

Köksväxter och bär

629,5

575,6

687,2

745,5

724,1

670,5

Snittblommor

269,9

299,5

292,6

301,2

288,7

264,3

Lökblommor i kruka

125,3

132,4

142,3

142,5

136,1

106,6

Kruk- och utplanteringsväxter

650,7

573,7

621,4

621,3

577,0

537,8

Summa växthusodling

1 675,4

1 581,2

1 743,5

1 810,5

1 725,9

1 579,2

All odling

 

 

 

 

 

 

Summa all odling

3 282,5

3 110,2

3 398,2

3 547,1

3 419,4

3 298,3