Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2014

JO 28 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3d. Produktion, avräkningspris & värde, kruk- och utplanteringsväxter i växthus
2013–2014

3d. Production, output price & value, greenhouse-grown potted plants and bedding plants 2013–2014

 

Produktion
(miljoner st)

 

Pris
(kr/st)

 

Värde
(miljoner kr)

 

2013

2014

 

2013

2014

 

2013

2014

Begonia

..

1,8

 

13,0

12,2

 

36,5

22,1

Cyklamen

..

1,0

 

11,6

13,1

 

13,7

13,5

Julstjärna

..

3,3

 

14,1

15,0

 

52,0

50,1

Kalanchoe

..

2,3

 

6,8

7,7

 

17,6

17,3

Lobelia

..

5,7

 

1,8

7,9

 

10,1

44,8

Marguerit

..

1,3

 

..

11,0

 

16,8

14,6

Pelargon

..

10,0

 

12,6

11,2

 

124,8

112,1

Penséer

..

24,3

 

2,4

2,4

 

47,7

57,6

Petunia

..

6,0

 

2,6

1,5

 

14,8

9,2

Praktpetunia

..

1,5

 

..

12,5

 

18,6

18,2

Tagetes

..

4,8

 

..

5,0

 

13,0

24,0

Övriga växter

..

22,3

 

..

10,0

 

152,6

221,9

Summa

..

84,3

 

..

7,2

 

518,2

605,7


Anm. Kursiverade värden indikerar skattningar, där data för kvantitet och/eller pris saknas. Summan betecknas som skattad om mer än 10 % det sammanräknade värdet utgörs av skattade värden.