Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2014

JO 28 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Produktionsvärdets utveckling 2009–2014

1b. Production value development 2009–2014

 

Värde (miljoner kr)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Frilandsodling

 

 

 

 

 

 

Köksväxter

690,7

757,0

1 114,7

1 158,9

1 201,1

1 224,7

Frukt

175,4

236,4

212,3

275,5

307,0

161,0

Bär

265,5

270,8

474,9

540,7

505,6

557,2

Plantskoleväxter

588,8

630,3

748,2

853,6

793,2

911,4

Summa frilandsodling

1 720,4

1 894,5

2 550,1

2 828,7

2 806,9

2 854,3

Växthusodling

 

 

 

 

 

 

Köksväxter och bär

753,6

882,3

843,7

931,7

933,1

909,4

Snittblommor

300,7

297,5

302,7

311,2

294,3

287,0

Lökblommor i kruka

122,5

114,0

158,1

166,2

153,2

151,2

Kruk- och utplanteringsväxter

579,1

606,4

487,2

553,0

518,2

605,7

Summa växthusodling

1 755,9

1 900,2

1 791,7

1 962,1

1 898,8

1 953,3

All odling

 

 

 

 

 

 

Summa all odling

3 476,3

3 794,7

4 341,8

4 790,8

4 705,7

4 807,7