Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2014

JO 28 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Produktion, avräkningspris & värde, köksväxter på friland 2013–2014

2a. Production, output price & value, field-grown vegetables 2013–2014

 

Produktion
(1 000 ton)

 

Pris
(kr/kg)

 

Värde
(miljoner kr)

 

2013

2014

 

2013

2014

 

2013

2014

Blomkål

5,6

6,8

 

8,3

6,1

 

46,8

41,6

Broccoli

..

2,6

 

..

16,8

 

..

43,7

Gurka

10,6

10,0

 

4,0

3,0

 

42,1

29,8

Isbergssallat

26,2

29,8

 

6,4

6,1

 

166,6

181,0

Annan sallat

..

5,4

 

..

7,1

 

..

38,5

Kålrot

..

4,6

 

..

4,0

 

26,0

18,3

Matlök

49,6

53,3

 

1,6

2,6

 

79,3

138,2

Morot

112,8

119,0

 

4,0

4,4

 

445,8

521,7

Purjolök

3,9

5,3

 

..

4,4

 

22,2

23,3

Vitkål

16,8

15,9

 

2,6

2,9

 

43,8

46,5

Övriga köksväxter

..

37,6

 

..

3,8

 

328,4

142,1

Summa

..

290,2

 

..

4,2

 

1 201,1

1 224,7


Anm. Kursiverade värden indikerar skattningar, där data för kvantitet och/eller pris saknas. Summan betecknas som skattad om mer än 10 % det sammanräknade värdet utgörs av skattade värden.