Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2014

JO 28 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Produktion, avräkningspris & värde, köksväxter och bär i växthus 2013–2014

3a. Production, output price & value, greenhouse-grown vegetables and berries 2013–2014

 

Produktion
(vikt eller st)

 

Pris
(kr/kg eller kr/st)

 

Värde
(miljoner kr)

 

2013

2014

 

2013

2014

 

2013

2014

Viktvaror (1 000-tal ton)

 

 

 

 

 

 

 

 

Gurka

27,9

28,2

 

9,2

8,3

 

256,4

232,9

Jordgubbar

..

0,3

 

47,0

..

 

12,5

13,3

Tomat

15,1

14,6

 

11,4

14,5

 

172,3

211,3

Övriga köksväxter & bär

..

0,4

 

..

49,0

 

24,5

25,3

Styckvaror (miljoner styck)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruksallat

16,3

13,8

 

6,9

7,1

 

112,7

97,9

Annan sallat

..

3,5

 

..

7,4

 

25,5

25,7

Kryddväxter

42,3

41,2

 

7,8

7,4

 

329,3

303,1

Summa

..

..

 

..

..

 

933,1

909,4


Anm. Kursiverade värden indikerar skattningar, där data för kvantitet och/eller pris saknas. Summan betecknas som skattad om mer än 10 % det sammanräknade värdet utgörs av skattade värden.