Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2015

JO 28 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Produktionsvärdets utveckling 2004–2009

1a. Production value development 2004–2009

 

Värde (miljoner kr)

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Frilandsodling

 

 

 

 

 

 

Köksväxter

786,7

809,5

990,4

819,3

648,7

690,7

Frukt

143,3

130,1

168,4

150,7

204,6

175,4

Bär

260,3

314,0

277,0

381,0

317,7

265,5

Plantskoleväxter

338,7

401,1

300,8

342,5

548,1

588,8

Summa frilandsodling

1 529,0

1 654,7

1 736,6

1 693,5

1 719,1

1 720,4

Växthusodling

 

 

 

 

 

 

Köksväxter och bär

575,6

687,2

745,5

724,1

670,5

753,6

Snittblommor

299,5

292,6

301,2

288,7

264,3

300,7

Lökblommor i kruka

132,4

142,3

142,5

136,1

106,6

122,5

Kruk- och utplanteringsväxter

573,7

621,4

621,3

577,0

537,8

579,1

Summa växthusodling

1 581,2

1 743,5

1 810,5

1 725,9

1 579,2

1 755,9

All odling

 

 

 

 

 

 

Summa all odling

3 110,2

3 398,2

3 547,1

3 419,4

3 298,3

3 476,3