Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2015

JO 28 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3d. Produktion, avräkningspris & värde, kruk- och utplanteringsväxter i växthus
2014–2015

3d. Production, output price & value, greenhouse-grown potted plants and bedding plants 2014–2015

 

Produktion
(miljoner st)

 

Pris
(kr/st)

 

Värde
(miljoner kr)

 

2014

2015

 

2014

2015

 

2014

2015

Begonia

1,8

1,6

 

12,2

12,2

 

22,1

19,1

Cyklamen

1,0

0,9

 

13,1

12,6

 

13,5

11,3

Julstjärna

3,3

2,9

 

15,0

14,0

 

50,1

40,7

Kalanchoe

2,3

2,0

 

7,7

7,7

 

17,3

15,1

Lobelia

5,7

5,6

 

7,9

7,9

 

44,8

44,7

Marguerit

1,3

1,2

 

11,0

8,6

 

14,6

9,9

Pelargon

10,0

8,7

 

11,2

10,9

 

112,1

94,8

Penséer

24,3

24,1

 

2,4

2,8

 

57,6

66,5

Petunia & praktpetunia

7,4

7,2

 

11,8

13,6

 

87,4

97,6

Tagetes

4,8

4,8

 

5,0

5,9

 

24,0

28,1

Övriga växter

22,3

21,1

 

.

.

 

221,9

161,7

Summa

.

.

 

.

.

 

665,6

589,5


Anm. Kursiverade data indikerar skattningar, där statistiken till någon del baseras på annat än lämnade uppgifter. Summan betecknas som skattad om mer än 10 % av det sammanräknade värdet utgörs av skattningar.