Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2015

JO 28 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Produktionsvärdets utveckling 2010–2015

1b. Production value development 2010–2015

 

Värde (miljoner kr)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Frilandsodling

 

 

 

 

 

 

Köksväxter

757,0

1 114,7

1 158,9

1 201,1

1 224,7

1 335,7

Frukt

236,4

212,3

275,5

307,0

161,0

170,9

Bär

270,8

474,9

540,7

505,6

557,2

608,7

Plantskoleväxter

630,3

748,2

853,6

793,2

911,4

855,6

Summa frilandsodling

1 894,5

2 550,1

2 828,7

2 806,9

2 854,3

2 970,9

Växthusodling

 

 

 

 

 

 

Köksväxter och bär

882,3

843,7

931,7

933,1

909,4

830,0

Snittblommor

297,5

302,7

311,2

294,3

287,0

300,3

Lökblommor i kruka

114,0

158,1

166,2

153,2

151,2

144,2

Kruk- och utplanteringsväxter

606,4

487,2

553,0

518,2

665,6

589,5

Summa växthusodling

1 900,2

1 791,7

1 962,1

1 898,8

2 013,2

1 864,0

All odling

 

 

 

 

 

 

Summa all odling

3 794,7

4 341,8

4 790,8

4 705,7

4 867,5

4 834,9