Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2015

JO 28 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Produktion, avräkningspris & värde, köksväxter på friland 2014–2015

2a. Production, output price & value, field-grown vegetables 2014–2015

 

Produktion
(1 000 ton)

 

Pris
(kr/kg)

 

Värde
(miljoner kr)

 

2014

2015

 

2014

2015

 

2014

2015

Blomkål

6,8

6,0

 

6,1

6,9

 

41,6

41,5

Broccoli

2,6

3,3

 

16,8

18,2

 

43,7

59,9

Gurka

10,0

9,1

 

3,0

3,0

 

29,8

27,4

Isbergssallat

29,8

24,0

 

6,1

6,3

 

181,0

151,6

Annan sallat

5,4

5,8

 

7,1

12,2

 

38,5

70,5

Kålrot

4,6

5,5

 

4,0

4,2

 

18,3

23,2

Matlök

53,3

64,6

 

2,6

1,4

 

138,2

89,8

Morot

119,0

115,6

 

4,4

5,3

 

521,7

607,7

Purjolök

5,3

4,9

 

4,4

4,9

 

23,3

24,4

Vitkål

15,9

14,5

 

2,9

4,4

 

46,5

63,7

Övriga köksväxter

37,6

38,8

 

.

.

 

142,1

176,0

Summa

.

.

 

.

.

 

1 224,7

1 335,7


Anm. Kursiverade data indikerar skattningar, där statistiken till någon del baseras på annat än lämnade uppgifter. Summan betecknas som skattad om mer än 10 % av det sammanräknade värdet utgörs av skattningar.