Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2015

JO 28 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2c. Produktion, avräkningspris & värde, bär på friland 2014–2015

2c. Production, output price & value, field-grown berries 2014–2015

 

Produktion
(1 000 ton)

 

Pris
(kr/kg)

 

Värde
(miljoner kr)

 

2014

2015

 

2014

2015

 

2014

2015

Hallon

0,5

0,6

 

123,7

82,0

 

66,4

47,8

Jordgubbar

15,8

16,8

 

28,7

32,2

 

451,9

541,5

Övriga bär

0,5

0,3

 

.

.

 

38,9

19,4

Summa

.

.

 

.

.

 

557,2

608,7


Anm. Kursiverade data indikerar skattningar, där statistiken till någon del baseras på annat än lämnade uppgifter. Summan betecknas som skattad om mer än 10 % av det sammanräknade värdet utgörs av skattningar.