Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2015

JO 28 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2d. Produktion, avräkningspris & värde, plantskoleväxter på friland 2014–2015

2d. Production, output price & value, field-grown nursery plants 2014–2015

 

Produktion
(miljoner st)

 

Pris
(kr/st)

 

Värde
(miljoner kr)

 

2014

2015

 

2014

2015

 

2014

2015

Barrväxter

0,2

0,2

 

73,5

74,4

 

15,4

14,6

Bärbuskar

0,4

0,3

 

34,4

35,3

 

12,7

12,2

Fruktträd

0,4

0,4

 

148,9

153,8

 

60,3

58,4

Häck- och landskapsväxter

4,7

4,4

 

15,3

16,3

 

71,0

70,9

Jordgubbsplantor

0,9

0,9

 

6,5

6,9

 

6,1

6,1

Lövfällande träd

0,4

0,4

 

1 084,0

1 160,3

 

464,2

465,6

Perenner

11,2

10,5

 

16,4

12,9

 

184,3

136,1

Prydnadsbuskar

1,5

1,4

 

36,4

36,0

 

55,2

51,0

Rosor

0,2

0,2

 

93,9

100,0

 

16,5

16,4

Övriga plantskoleväxter

2,4

2,2

 

.

.

 

25,7

24,3

Summa

.

.

 

.

.

 

911,4

855,6


Anm. Kursiverade data indikerar skattningar, där statistiken till någon del baseras på annat än lämnade uppgifter. Summan betecknas som skattad om mer än 10 % av det sammanräknade värdet utgörs av skattningar.