Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2015

JO 28 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Produktion, avräkningspris & värde, köksväxter och bär i växthus 2014–2015

3a. Production, output price & value, greenhouse-grown vegetables and berries 2014–2015

 

Produktion
(vikt eller antal)

 

Pris
(kr/kg eller kr/st)

 

Värde
(miljoner kr)

 

2014

2015

 

2014

2015

 

2014

2015

Viktvaror (1 000-tal ton)

 

 

 

 

 

 

 

 

Gurka

28,2

28,0

 

8,3

8,4

 

232,9

234,7

Jordgubbar

0,3

0,3

 

49,9

44,5

 

13,3

12,0

Tomat

14,6

14,8

 

14,5

11,9

 

211,3

176,1

Övriga köksväxter & bär

0,5

0,5

 

.

.

 

25,3

27,0

Styckvaror (miljoner styck)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruksallat

13,8

12,6

 

7,1

8,1

 

97,9

101,4

Annan sallat

3,5

3,4

 

7,4

10,5

 

25,7

36,3

Kryddväxter

41,2

44,9

 

7,4

5,4

 

303,1

242,6

Summa

.

.

 

.

.

 

909,4

830,0


Anm. Kursiverade data indikerar skattningar, där statistiken till någon del baseras på annat än lämnade uppgifter. Summan betecknas som skattad om mer än 10 % av det sammanräknade värdet utgörs av skattningar.