Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2015

JO 28 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Produktion, avräkningspris & värde, snittblommor i växthus 2014–2015

3b. Production, output price & value, greenhouse-grown cut flowers 2014–2015

 

Produktion
(miljoner st)

 

Pris
(kr/st)

 

Värde
(miljoner kr)

 

2014

2015

 

2014

2015

 

2014

2015

Tulpaner

141,8

150,0

 

1,9

1,9

 

274,5

288,8

Övriga snittblommor

3,5

3,8

 

.

.

 

12,5

11,5

Summa

.

.

 

.

.

 

287,0

300,3


Anm. Kursiverade data indikerar skattningar, där statistiken till någon del baseras på annat än lämnade uppgifter. Summan betecknas som skattad om mer än 10 % av det sammanräknade värdet utgörs av skattningar.