Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2016

JO 28 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Produktionsvärdets utveckling 2005–2010

1a. Production value development 2005–2010

 

Värde (miljoner kr)

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Frilandsodling

 

 

 

 

 

 

Köksväxter

809,5

990,4

819,3

648,7

690,7

757,0

Frukt

130,1

168,4

150,7

204,6

175,4

236,4

Bär

314,0

277,0

381,0

317,7

265,5

270,8

Plantskoleväxter

401,1

300,8

342,5

548,1

588,8

630,3

Summa frilandsodling

1 654,7

1 736,6

1 693,5

1 719,1

1 720,4

1 894,5

Växthusodling

 

 

 

 

 

 

Köksväxter och bär

687,2

745,5

724,1

670,5

753,6

882,3

Snittblommor

292,6

301,2

288,7

264,3

300,7

297,5

Lökblommor i kruka

142,3

142,5

136,1

106,6

122,5

114,0

Kruk- och utplanteringsväxter

621,4

621,3

577,0

537,8

579,1

606,4

Summa växthusodling

1 743,5

1 810,5

1 725,9

1 579,2

1 755,9

1 900,2

All odling

 

 

 

 

 

 

Summa all odling

3 398,2

3 547,1

3 419,4

3 298,3

3 476,3

3 794,7