Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2016

JO 28 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3d. Produktion, avräkningspris & värde, kruk- och utplanteringsväxter i växthus
2015–2016

3d. Production, output price & value, greenhouse-grown potted plants and bedding plants 2015–2016

 

Produktion
(miljoner st)

 

Pris
(kr/st)

 

Värde
(miljoner kr)

 

2015

2016

 

2015

2016

 

2015

2016

Begonia

1,6

1,5

 

12,2

14,9

 

19,1

22,7

Cyklamen

0,9

0,9

 

12,6

13,1

 

11,3

11,3

Julstjärna

2,9

2,8

 

14,0

14,5

 

40,7

40,9

Kalanchoe

2,0

1,9

 

7,7

7,7

 

15,1

14,8

Lobelia

5,6

6,1

 

7,9

7,3

 

44,7

44,1

Marguerit

1,2

1,1

 

8,6

9,7

 

9,9

10,9

Pelargon

8,7

8,5

 

10,9

13,4

 

94,8

113,4

Penséer

24,1

25,9

 

2,8

2,4

 

66,5

61,2

Petunia & praktpetunia

7,2

7,6

 

13,6

10,8

 

97,6

82,2

Tagetes

4,8

5,2

 

5,9

5,1

 

28,1

26,1

Övriga växter

21,1

15,0

 

.

.

 

161,7

191,5

Summa

.

.

 

.

.

 

589,5

619,2