Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2016

JO 28 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Produktionsvärdets utveckling 2011–2016

1b. Production value development 2011–2016

 

Värde (miljoner kr)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Frilandsodling

 

 

 

 

 

 

Köksväxter

1 114,7

1 158,9

1 201,1

1 224,7

1 335,7

1 356,3

Frukt

212,3

275,5

307,0

161,0

170,9

190,2

Bär

474,9

540,7

505,6

557,2

608,7

565,9

Plantskoleväxter

748,2

853,6

793,2

911,4

855,6

869,3

Summa frilandsodling

2 550,1

2 828,7

2 806,9

2 854,3

2 970,9

2 981,6

Växthusodling

 

 

 

 

 

 

Köksväxter och bär

843,7

931,7

933,1

909,4

830,0

907,9

Snittblommor

302,7

311,2

294,3

287,0

300,3

302,3

Lökblommor i kruka

158,1

166,2

153,2

151,2

144,2

152,8

Kruk- och utplanteringsväxter

487,2

553,0

518,2

665,6

589,5

619,2

Summa växthusodling

1 791,7

1 962,1

1 898,8

2 013,2

1 864,0

1 982,3

All odling

 

 

 

 

 

 

Summa all odling

4 341,8

4 790,8

4 705,7

4 867,5

4 834,9

4 963,9