Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2016

JO 28 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Produktion, avräkningspris & värde, köksväxter på friland 2015–2016

2a. Production, output price & value, field-grown vegetables 2015–2016

 

Produktion
(1 000 ton)

 

Pris
(kr/kg)

 

Värde
(miljoner kr)

 

2015

2016

 

2015

2016

 

2015

2016

Blomkål

6,0

5,3

 

6,9

8,4

 

41,5

44,9

Broccoli

3,3

2,3

 

18,2

20,9

 

59,9

48,6

Gurka

9,1

9,6

 

3,0

3,3

 

27,4

31,4

Isbergssallat

24,0

24,2

 

6,3

6,0

 

151,6

144,4

Annan sallat

5,8

8,6

 

12,2

7,4

 

70,5

63,0

Kålrot

5,5

5,6

 

4,2

5,2

 

23,2

29,5

Matlök

64,6

59,4

 

1,4

1,4

 

89,8

82,3

Morot

115,6

111,6

 

5,3

5,4

 

607,7

606,0

Purjolök

4,9

2,9

 

4,9

7,7

 

24,4

22,7

Vitkål

14,5

14,9

 

4,4

3,8

 

63,7

56,1

Övriga köksväxter

38,8

28,1

 

.

.

 

176,0

227,4

Summa

.

.

 

.

.

 

1 335,7

1 356,3