Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2016

JO 28 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2c. Produktion, avräkningspris & värde, bär på friland 2015–2016

2c. Production, output price & value, field-grown berries 2015–2016

 

Produktion
(1 000 ton)

 

Pris
(kr/kg)

 

Värde
(miljoner kr)

 

2015

2016

 

2015

2016

 

2015

2016

Hallon

0,6

0,6

 

82,0

84,0

 

47,8

51,3

Jordgubbar

16,8

15,0

 

32,2

33,0

 

541,5

495,2

Övriga bär

0,3

0,3

 

.

.

 

19,4

19,4

Summa

.

.

 

.

.

 

608,7

565,9