Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2016

JO 28 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2d. Produktion, avräkningspris & värde, plantskoleväxter på friland 2015–2016

2d. Production, output price & value, field-grown nursery plants 2015–2016

 

Produktion
(miljoner st)

 

Pris
(kr/st)

 

Värde
(miljoner kr)

 

2015

2016

 

2015

2016

 

2015

2016

Barrväxter

0,2

0,2

 

74,4

95,7

 

14,6

18,6

Bärbuskar

0,3

0,3

 

35,3

34,5

 

12,2

11,8

Fruktträd

0,4

0,4

 

153,8

158,5

 

58,4

59,6

Häck- och landskapsväxter

4,4

4,3

 

16,3

15,4

 

70,9

66,6

Jordgubbsplantor

0,9

0,9

 

6,9

6,1

 

6,1

5,3

Lövfällande träd

0,4

0,4

 

1 160,3

1 087,2

 

465,6

432,1

Perenner

10,5

10,4

 

12,9

17,0

 

136,1

176,7

Prydnadsbuskar

1,4

1,4

 

36,0

40,5

 

51,0

56,9

Rosor

0,2

0,2

 

100,0

100,1

 

16,4

16,3

Övriga plantskoleväxter

2,2

2,2

 

.

.

 

24,3

25,4

Summa

.

.

 

.

.

 

855,6

869,3