Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2016

JO 28 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Produktion, avräkningspris & värde, köksväxter och bär i växthus 2015–2016

3a. Production, output price & value, greenhouse-grown vegetables and berries 2015–2016

 

Produktion
(vikt eller antal)

 

Pris
(kr/kg eller kr/st)

 

Värde
(miljoner kr)

 

2015

2016

 

2015

2016

 

2015

2016

Viktvaror (1 000-tal ton)

 

 

 

 

 

 

 

 

Gurka

28,0

32,6

 

8,4

9,1

 

234,7

295,0

Jordgubbar

0,3

0,3

 

44,5

45,6

 

12,0

12,4

Tomat

14,8

14,6

 

11,9

14,1

 

176,1

206,8

Övriga köksväxter & bär

0,5

0,5

 

.

.

 

27,0

28,9

Styckvaror (miljoner styck)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruksallat

12,6

14,6

 

8,1

6,7

 

101,4

98,5

Annan sallat

3,4

3,7

 

10,5

7,6

 

36,3

28,3

Kryddväxter

44,9

48,4

 

5,4

4,9

 

242,6

238,1

Summa

.

.

 

.

.

 

830,0

907,9