Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2016

JO 28 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Produktion, avräkningspris & värde, snittblommor i växthus 2015–2016

3b. Production, output price & value, greenhouse-grown cut flowers 2015–2016

 

Produktion
(miljoner st)

 

Pris
(kr/st)

 

Värde
(miljoner kr)

 

2015

2016

 

2015

2016

 

2015

2016

Tulpaner

150,0

146,5

 

1,9

2,0

 

288,8

289,5

Övriga snittblommor

3,8

3,7

 

.

.

 

11,5

12,8

Summa

.

.

 

.

.

 

300,3

302,3