Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2017

JO 28 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Produktionsvärdets utveckling 2006–2011

1a. Production value development 2006–2011

 

Värde (miljoner kr)

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Frilandsodling

 

 

 

 

 

 

Köksväxter

990,4

819,3

648,7

690,7

757,0

1 114,7

Frukt

168,4

150,7

204,6

175,4

236,4

212,3

Bär

277,0

381,0

317,7

265,5

270,8

474,9

Plantskoleväxter

300,8

342,5

548,1

588,8

630,3

748,2

Summa frilandsodling

1 736,6

1 693,5

1 719,1

1 720,4

1 894,5

2 550,1

Växthusodling

 

 

 

 

 

 

Köksväxter och bär

745,5

724,1

670,5

753,6

882,3

843,7

Snittblommor

301,2

288,7

264,3

300,7

297,5

302,7

Lökblommor i kruka

142,5

136,1

106,6

122,5

114,0

158,1

Kruk- och utplanteringsväxter

621,3

577,0

537,8

579,1

606,4

487,2

Summa växthusodling

1 810,5

1 725,9

1 579,2

1 755,9

1 900,2

1 791,7

 

 

 

 

 

 

 

Summa all odling

3 547,1

3 419,4

3 298,3

3 476,3

3 794,7

4 341,8