Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2017

JO 28 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3d. Produktion, avräkningspris & värde, kruk- och utplanteringsväxter i växthus
2016–2017

3d. Production, output price & value, greenhouse-grown potted plants and bedding plants 2016–2017

 

Produktion
(miljoner st)

 

Pris
(kr/st)

 

Värde
(miljoner kr)

 

2016

2017

 

2016

2017

 

2016

2017

Begonia

1,5

1,4

 

14,9

11,3

 

22,7

15,7

Cyklamen

0,9

1,0

 

13,1

12,4

 

11,3

11,9

Julstjärna

2,8

2,8

 

14,5

15,1

 

40,9

41,9

Kalanchoe

1,9

1,4

 

7,7

7,8

 

14,8

10,9

Lobelia

6,1

5,1

 

7,3

7,2

 

44,1

36,3

Marguerit

1,1

1,2

 

9,7

9,9

 

10,9

11,5

Pelargon

8,5

9,8

 

13,4

13,3

 

113,4

131,1

Penséer

25,9

24,5

 

2,4

2,8

 

61,2

69,7

Petunia & praktpetunia

7,6

6,8

 

10,8

10,6

 

82,2

72,1

Tagetes

5,2

3,9

 

5,1

4,9

 

26,1

19,2

Övriga kruk- & utplanteringsväxter

15,0

25,9

 

.

.

 

191,5

309,4

Summa

76,5

83,7

 

.

.

 

619,2

729,6


Anm. Kursiverade uppgifter visar skattade data. Summan visas som skattad om mer än 10 % av det sammanräknade värdet utgörs av skattade data.