Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2017

JO 28 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Produktionsvärdets utveckling 2012–2017

1b. Production value development 2012–2017

 

Värde (miljoner kr)

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Frilandsodling

 

 

 

 

 

 

Köksväxter

1 158,9

1 201,1

1 224,7

1 335,7

1 256,6

1 382,3

Frukt

275,5

307,0

161,0

170,9

190,2

217,8

Bär

540,7

505,6

557,2

608,7

565,9

637,8

Plantskoleväxter

853,6

793,2

911,4

855,6

869,3

904,8

Summa frilandsodling

2 828,7

2 806,9

2 854,3

2 970,9

2 882,0

3 142,7

Växthusodling

 

 

 

 

 

 

Köksväxter och bär

931,7

933,1

909,4

830,0

907,9

987,4

Snittblommor

311,2

294,3

287,0

300,3

302,3

312,4

Lökblommor i kruka

166,2

153,2

151,2

144,2

152,8

167,0

Kruk- och utplanteringsväxter

553,0

518,2

665,6

589,5

619,2

729,6

Summa växthusodling

1 962,1

1 898,8

2 013,2

1 864,0

1 982,3

2 196,4

 

 

 

 

 

 

 

Summa all odling

4 790,8

4 705,7

4 867,5

4 834,9

4 864,3

5 339,1