Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2017

JO 28 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Produktion, avräkningspris & värde, frukt på friland 2016–2017

2b. Production, output price & value, field-grown fruit 2016–2017

 

Produktion
(1 000 ton)

 

Pris
(kr/kg)

 

Värde
(miljoner kr)

 

2016

2017

 

2016

2017

 

2016

2017

Körsbär

0,1

0,1

 

58,6

57,3

 

5,9

5,7

Plommon

0,2

0,2

 

17,2

15,2

 

3,3

3,7

Päron

1,4

2,1

 

4,6

9,4

 

6,5

19,3

Äpple

26,8

22,1

 

6,5

8,5

 

174,5

189,0

Summa

28,5

24,5

 

.

.

 

190,2

217,8


Anm. Kursiverade uppgifter visar skattade data. Summan visas som skattad om mer än 10 % av det sammanräknade värdet utgörs av skattade data.