Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2017

JO 28 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2c. Produktion, avräkningspris & värde, bär på friland 2016–2017

2c. Production, output price & value, field-grown berries 2016–2017

 

Produktion
(1 000 ton)

 

Pris
(kr/kg)

 

Värde
(miljoner kr)

 

2016

2017

 

2016

2017

 

2016

2017

Hallon

0,6

0,4

 

84,0

88,7

 

51,3

37,1

Jordgubbar

15,0

15,5

 

33,0

36,7

 

495,2

568,4

Övriga bär

0,3

0,5

 

.

.

 

19,4

32,4

Summa

15,9

16,4

 

.

.

 

565,9

637,8


Anm. Kursiverade uppgifter visar skattade data. Summan visas som skattad om mer än 10 % av det sammanräknade värdet utgörs av skattade data.