Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2017

JO 28 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2d. Produktion, avräkningspris & värde, plantskoleväxter på friland 2016–2017

2d. Production, output price & value, field-grown nursery plants 2016–2017

 

Produktion
(miljoner st)

 

Pris
(kr/st)

 

Värde
(miljoner kr)

 

2016

2017

 

2016

2017

 

2016

2017

Barrväxter

0,2

0,2

 

95,7

77,1

 

18,6

13,7

Bärbuskar

0,3

0,5

 

34,5

32,7

 

11,8

16,5

Fruktträd

0,4

0,4

 

158,5

137,3

 

59,6

59,2

Häck- och landskapsväxter

4,3

3,7

 

15,4

25,3

 

66,6

93,1

Jordgubbsplantor

0,9

1,8

 

6,1

5,1

 

5,3

9,4

Lövfällande träd

0,4

0,5

 

1 087,2

1 089,0

 

432,1

514,0

Perenner

10,4

6,2

 

17,0

16,2

 

176,7

100,6

Prydnadsbuskar

1,4

1,2

 

40,5

39,9

 

56,9

46,1

Rosor

0,2

0,4

 

100,1

99,2

 

16,3

37,9

Övriga plantskoleväxter

2,2

1,2

 

.

.

 

25,4

14,2

Summa

20,7

16,1

 

.

.

 

869,3

904,8


Anm. Kursiverade uppgifter visar skattade data. Summan visas som skattad om mer än 10 % av det sammanräknade värdet utgörs av skattade data.