Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2017

JO 28 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Produktion, avräkningspris & värde, köksväxter och bär i växthus 2016–2017

3a. Production, output price & value, greenhouse-grown vegetables and berries 2016–2017

 

Produktion
(vikt eller antal)

 

Pris
(kr/kg eller kr/st)

 

Värde
(miljoner kr)

 

2016

2017

 

2016

2017

 

2016

2017

Viktvaror (1 000-tal ton)

 

 

 

 

 

 

 

 

Gurka

32,6

30,6

 

9,1

10,4

 

295,0

317,9

Jordgubbar

0,3

0,2

 

45,6

38,1

 

12,4

9,0

Tomat

14,6

14,4

 

14,1

13,8

 

206,8

199,8

Övriga köksväxter & bär

0,5

0,8

 

.

.

 

28,9

47,8

Styckvaror (miljoner styck)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruksallat

14,6

13,9

 

6,7

7,1

 

98,5

98,3

Annan sallat

3,7

2,8

 

7,6

10,9

 

28,3

31,0

Kryddväxter

48,4

47,7

 

4,9

5,9

 

238,1

283,6

Summa

.

.

 

.

.

 

907,9

987,4


Anm. Kursiverade uppgifter visar skattade data. Summan visas som skattad om mer än 10 % av det sammanräknade värdet utgörs av skattade data.