Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2017

JO 28 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Produktion, avräkningspris & värde, snittblommor i växthus 2016–2017

3b. Production, output price & value, greenhouse-grown cut flowers 2016–2017

 

Produktion
(miljoner st)

 

Pris
(kr/st)

 

Värde
(miljoner kr)

 

2016

2017

 

2016

2017

 

2016

2017

Tulpaner

146,5

151,0

 

2,0

2,0

 

289,5

299,5

Övriga snittblommor

3,7

4,2

 

.

.

 

12,8

12,9

Summa

150,2

155,2

 

.

.

 

302,3

312,4


Anm. Kursiverade uppgifter visar skattade data. Summan visas som skattad om mer än 10 % av det sammanräknade värdet utgörs av skattade data.