Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2017

JO 28 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3c. Produktion, avräkningspris & värde, lökväxter i kruka i växthus 2016–2017

3c. Production, output price & value, greenhouse-grown potted bulbous plants 2016–2017

 

Produktion
(miljoner st)

 

Pris
(kr/st)

 

Värde
(miljoner kr)

 

2016

2017

 

2016

2017

 

2016

2017

Amaryllis

2,6

2,6

 

24,9

27,0

 

64,1

71,5

Hyacinter

6,7

6,9

 

5,6

5,8

 

37,6

39,8

Narcisser

5,2

5,8

 

8,0

8,6

 

41,6

49,8

Övriga lökblommor i kruka

1,2

0,9

 

.

.

 

9,5

5,9

Summa

15,7

16,2

 

.

.

 

152,8

167,0


Anm. Kursiverade uppgifter visar skattade data. Summan visas som skattad om mer än 10 % av det sammanräknade värdet utgörs av skattade data.