Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 28 SM 1901

Trädgårdsundersökningen 2018
Kvantiteter och värden avseende 2018 års produktion
Horticultural survey 2018
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Statistikens framställning(PDF)

I korta drag

Trädgårdsproduktionens värde ökade kraftigt

Trots 2018 års torka ökade den svenska trädgårdsodlingens värde till drygt 5,8 miljarder kronor, en ökning med nästan en halv miljard kronor jämfört med året innan. De mest iögonfallande ökningarna stod produktionen av frilandsodlad sallat (utom isbergssallat) och äpplen för, där värdena ökade med 189 respektive 71 procent mellan 2017 och 2018.

Frilandsodlingen stod för 60 procent av det totala värdet, medan växthusodlingen stod för återstående 40 procent. På motsvarande sätt utgjorde de ätliga grödorna (köksväxter, frukter och bär) 62 procent av det totala värdet, medan prydnads- och plantskoleväxter stod för 38 procent av produktionsvärdet.

De värdemässigt största enskilda grödorna 2018 var i fallande ordning morot, lövfällande träd, jordgubbar, växthusodlad gurka och äpple.

Rekordhöga värden för flera produktkategorier

Inom frilandsodlingen visade produktkategorierna köksväxter, frukt och plantskoleväxter upp rekordhöga värden under 2018, samtidigt som värdet för bärproduktionen istället minskade något jämfört med 2017.

Bland de växthusodlade grödorna var värdena för kategorierna köksväxter och bär, snittblommor samt kruk- och utplanteringsväxter rekordhöga 2018, medan värdet för lökblommor i kruka istället gick tillbaka något mellan 2017 och 2018.