Statens Jordbruksverk                                                        3                                                        JO 28 SM 1901