Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2018

JO 28 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Produktionsvärde 2007–2012

1a. Production value 2007–2012

 

Värde (miljoner kr)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Frilandsodling

 

 

 

 

 

 

Köksväxter

819,3

648,7

690,7

757,0

1 114,7

1 158,9

Frukt

150,7

204,6

175,4

236,4

212,3

275,5

Bär

381,0

317,7

265,5

270,8

474,9

540,7

Plantskoleväxter

342,5

548,1

588,8

630,3

748,2

853,6

Summa frilandsodling

1 693,5

1 719,1

1 720,4

1 894,5

2 550,1

2 828,7

Växthusodling

 

 

 

 

 

 

Köksväxter och bär

724,1

670,5

753,6

882,3

843,7

931,7

Snittblommor

288,7

264,3

300,7

297,5

302,7

311,2

Lökblommor i kruka

136,1

106,6

122,5

114,0

158,1

166,2

Kruk- och utplanteringsväxter

577,0

537,8

579,1

606,4

487,2

553,0

Summa växthusodling

1 725,9

1 579,2

1 755,9

1 900,2

1 791,7

1 962,1

 

 

 

 

 

 

 

Summa all odling

3 419,4

3 298,3

3 476,3

3 794,7

4 341,8

4 790,8