Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2018

JO 28 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3d. Produktion, avräkningspris och värde, kruk- och utplanteringsväxter i växthus
2017–2018

3d. Production, output price and value, greenhouse-grown potted plants and bedding plants 2017–2018

 

Produktion
(miljoner st)

 

Värde
(miljoner kr)

 

2017

2018

 

2017

2018

Begonia

1,4

1,3

 

15,7

10,3

Cyklamen

1,0

0,9

 

11,9

12,5

Julstjärna

2,8

2,7

 

41,9

43,1

Kalanchoe

1,4

1,3

 

10,9

10,6

Lobelia

5,1

4,8

 

36,3

36,0

Marguerit

1,2

1,1

 

11,5

10,4

Pelargon

9,8

9,4

 

131,1

131,3

Penséer

24,5

23,5

 

69,7

77,6

Petunia och praktpetunia

6,8

6,5

 

72,1

70,4

Tagetes

3,9

3,8

 

19,2

18,8

Övriga kruk- och utplanteringsväxter

25,9

24,8

 

309,4

311,4

Summa

83,7

80,2

 

729,6

732,3


Anm. Kursiverade uppgifter visar skattade data. Summan visas som skattad om mer än 10 % av det sammanräknade värdet utgörs av skattade data.