Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2018

JO 28 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Produktionsvärde 2013–2018

1b. Production value 2013–2018

 

Värde (miljoner kr)

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Frilandsodling

 

 

 

 

 

 

Köksväxter

1 201,1

1 224,7

1 335,7

1 256,6

1 382,3

1 534,8

Frukt

307,0

161,0

170,9

190,2

217,8

350,2

Bär

505,6

557,2

608,7

565,9

637,8

600,6

Plantskoleväxter

793,2

911,4

855,6

869,3

904,8

1 016,3

Summa frilandsodling

2 806,9

2 854,3

2 970,9

2 882,0

3 142,7

3 501,8

Växthusodling

 

 

 

 

 

 

Köksväxter och bär

933,1

909,4

830,0

907,9

987,4

1 098,6

Snittblommor

294,3

287,0

300,3

302,3

312,4

334,4

Lökblommor i kruka

153,2

151,2

144,2

152,8

167,0

152,3

Kruk- och utplanteringsväxter

518,2

665,6

589,5

619,2

729,6

732,3

Summa växthusodling

1 898,8

2 013,2

1 864,0

1 982,3

2 196,4

2 317,6

 

 

 

 

 

 

 

Summa all odling

4 705,7

4 867,5

4 834,9

4 864,3

5 339,1

5 819,4