Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2018

JO 28 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2d. Produktion, avräkningspris och värde, plantskoleväxter på friland 2017–2018

2d. Production, output price and value, field-grown nursery plants 2017–2018

 

Produktion
(miljoner st)

 

Värde
(miljoner kr)

 

2017

2018

 

2017

2018

Barrväxter

0,2

0,2

 

13,7

17,8

Bärbuskar

0,5

0,6

 

16,5

19,4

Fruktträd

0,4

0,5

 

59,2

69,8

Häck- och landskapsväxter

3,7

4,3

 

93,1

101,9

Jordgubbsplantor

1,8

2,1

 

9,4

7,9

Lövfällande träd

0,5

0,5

 

514,0

562,4

Perenner

6,2

7,2

 

100,6

124,1

Prydnadsbuskar

1,2

1,3

 

46,1

53,8

Rosor

0,4

0,4

 

37,9

43,1

Övriga plantskoleväxter

1,2

1,4

 

14,2

16,0

Summa

16,1

18,6

 

904,8

1 016,3


Anm. Kursiverade uppgifter visar skattade data. Summan visas som skattad om mer än 10 % av det sammanräknade värdet utgörs av skattade data.