Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2018

JO 28 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Produktion, avräkningspris och värde, köksväxter och bär i växthus 2017–2018

3a. Production, output price and value, greenhouse-grown vegetables and berries 2017–2018

 

Produktion
(vikt eller antal)

 

Värde
(miljoner kr)

 

2017

2018

 

2017

2018

Viktvaror (1 000-tal ton)

 

 

 

 

 

Gurka

30,6

29,8

 

317,9

369,9

Jordgubbar

0,2

0,2

 

9,0

7,7

Tomat

14,4

18,2

 

199,8

270,7

Övriga köksväxter och bär

0,8

0,7

 

47,8

46,7

Styckvaror (miljoner styck)

 

 

 

 

 

Kruksallat

13,9

12,9

 

98,3

86,0

Annan sallat

2,8

3,4

 

31,0

42,8

Kryddväxter

47,7

46,1

 

283,6

274,7

Summa

.

.

 

987,4

1 098,6


Anm. Kursiverade uppgifter visar skattade data. Summan visas som skattad om mer än 10 % av det sammanräknade värdet utgörs av skattade data.