Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

Trädgårdsinventeringen 2003
Uppgifter avseende 2002
The 2003 Horticultural Census, concerning 2002
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Oförändrade frilandsarealer för odling av köksväxter

Den totala frilandsarealen för odling av trädgårdsväxter har sedan 1984 varit i stort sett oförändrad men varierat något mellan åren, medan antalet företag med frilandsodling kontinuerligt har minskat sedan 1984. År 2002 var den totala arealen 12 100 ha, i stort sett oförändrat jämfört med 1999, medan antalet företag var 2 040, en minskning med 13 %.

Odlingsarealen för köksväxter upptog år 2002 ca 60 % av den totala arealen medan odlingsarealerna för frukt och bär sammanlagt upptog ca 35 % av denna areal. Bland köksväxterna dominerade odlingen av morot, isbergssallat och matlök som tillsammans svarade för nästan 50 % av den totala arealen. Frilandsarealen för frukt och bär dominerades av odling av äpple och jordgubbar.

Även arealer under växthus oförändrade

Även den totala växthusarealen för odling av trädgårdsväxter har sedan 1984 varit i stort sett oförändrad men varierat något mellan åren, medan antalet företag med växthusodling kontinuerligt har minskat sedan 1984. År 2002 var den totala arealen 3 370 000 kvm, en ökning med 3 % sedan 1999, medan antalet företag var 1 140, en minskning med 10 %. Växthusarealen domineras av tomat- och gurkodling, som 2002 svarade för 80 % av den totala arealen.

Mindre användning av eldningsolja

Eldningsoljan stod år 2002 för ca 57 % av energiförbrukningen inom växthusodlingen. Förbrukningen av eldningsolja var drygt 600 000 MWh, vilket är en minskning med ca 25 % sedan 1999. Användningen av fjärrvärme och elenergi har ökat mellan de båda åren.