Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Tabeller

Teckenförklaring

 

Frilands- och växthusodling totalt för riket

1.a. Odling av köksväxter på friland, 1981 - 2002. Riket.

1.a. forts. Odling av köksväxter på friland, 1981 - 2002. Riket.

1.b. Odling av övriga köksväxter på friland, 1990 - 2002. Riket.

1.b. forts. Odling av övriga köksväxter på friland, 1990 - 2002. Riket.

2.a. Odling av frukt och bär på friland, 1981 - 2002. Riket.

2.b. Odling av övriga bär på friland 2002. Riket.

3. Odling av plantskoleväxter på friland, 1981 - 2002. Riket.

4. Odling av plantskoleväxter i container, 1981 - 2002. Riket.

5. Odling av köksväxter och bär i växthus och bänkgårdar, 1981 - 2002. Riket.

 

Frilandsodling per län

6. Arealer och antal företag med frilandsodling 1999 och 2002. Län.

7.a. Odling av köksväxter på friland 2002 (gurka, matlök, purjolök). Län.

7.b. Odling av köksväxter på friland 2002 (morot, rödbeta, kålrot). Län.

7.c. Odling av köksväxter på friland 2002 (blomkål, vitkål, salladskål). Län.

7.d. Odling av köksväxter på friland 2002 (isbergssallat, annan sallat, majs). Län.

7.e. Odling av köksväxter på friland 2002 (övriga köksväxter inklusive ört- och kryddväxter och totalt). Län.

8.a. Odling av frukt på friland 2002 (äpple, päron, plommon). Län.

8.b. Odling av frukt på friland 2002 (körsbär och totalt). Län.

9.a. Odling av bär på friland 2002 (jordgubbar, hallon, svarta vinbär). Län.

9.b. Odling av bär på friland 2002 (övriga bär och totalt). Län.

10. Äpple och päron, odlad areal och antal träd 31 december 2002. Riket.

11. Areal äppleträd 2002, fördelat efter trädens planteringsår. Län.

12. Areal päronträd 2002, fördelat efter trädens planteringsår. Län.

13.a. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland och i container 2002 (ros, jordgubbsplanta). Län.

13.b. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland och i container 2002 (fruktträd, lövfällande träd). Län.

13.c. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland och i container 2002 (bärbuske, prydnadsbuske). Län.

13.d. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland och i container 2002 (perenn, barrväxt). Län.

13.e. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland och i container 2002 (klängväxt, häck- och landskapsväxt). Län.

13.f. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland och i container 2002 (övriga plantskoleväxter och totalt). Län.

 

Växthusodling per län

14. Arealer och antal företag med växthusodling 1999 och 2002. Län.

15. Arealer och antal företag för olika växtslag i växthus 2002. Län

16.a. Odling av köksväxter i växthus och bänkgårdar 2002 (tomat, gurka, melon). Län.

16.b. Odling av köksväxter i växthus 2002 (annan sallat, kruksallat, kryddväxter). Län.

16.c. Odling av köksväxter i växthus 2002 (övriga köksväxter och totalt). Län.

16.d. Övriga köksväxter i växthus 2002.

17.a. Odling av bär i växthus 2002 (jordgubbar, hallon). Län.

17.b. Odling av bär i växthus 2002 (övriga bär och totalt). Län.

18.a. Odling av snittblommor i växthus under 2002 (rosor, krysantemum, alstroemeria). Län.

18.b. Odling av snittblommor i växthus 2002 (övriga snittblommor och totalt). Län.

19. Odling av lökblommor till snitt i växthus 2002 (tulpan, narciss, övriga lökblommor till snitt och totalt). Län.

20.a. Odling av lökblommor i kruka i växthus 2002 (hyacint, amaryllis, narciss). Län.

20.b. Odling av lökblommor i kruka i växthus 2002 (övriga lökblommor till snitt och totalt). Län.

21.a. Odling av krukväxter i växthus 2002 (begonia, krysantemum, cyklamen, julstjärna). Län.

21.b. Odling av krukväxter i växthus 2002 (pelargon, saintpaulia, kalanchoe, impatiens (Nya Guinea)). Län.

21.c. Odling av krukväxter i växthus 2002 (primula, marguerite, gröna växter, praktpetunia). Län.

21.d. Odling av krukväxter i växthus 2002 (övriga krukväxter och totalt). Län.

22.a. Odling av utplanteringsväxter i växthus 2002 (petunia, tagetes, pensé, lobelia). Län.

22.b. Odling av utplanteringsväxter i växthus 2002 (impatiens, övriga utplanteringsväxter och totalt). Län.

23. Odling av sticklingar och småplantor i växthus 2002 (köksväxter, prydnadsväxter, övriga sticklingar/småplantor och totalt). Län.

 

Ekologisk odling

24. Areal för ekologisk odling av trädgårdsprodukter i växthus och på friland 2002. Län.

 

Växthusslag per län

25.a. Växthusyta i kvadratmeter den 31 december 2002 för växthus med uppvärmning. Län.

25.b. Antal företag med växthus med uppvärmning den 31 december 2002. Län.

26.a. Växthusyta i kvadratmeter den 31 december 2002, för växthus utan uppvärmning. Län.

26.b. Antal företag med växthus utan uppvärmning den 31 december 2002. Län.

 

Energiförbrukning i växthusodling

27.a. Förbrukning av bränsle, fjärrvärme och elenergi i växthusproduktionen 2002. Län.

27.b. Förbrukning av bränsle, fjärrvärme och elenergi i växthusproduktionen 2002. Län.

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges eller kan ej anges av sekretesskäl

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure