Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.a. Odling av köksväxter på friland, 1981 - 2002. Riket.

1.a. Outdoor cultivation of vegetables, 1981 - 2002. Whole country.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.


Växtslag

1981

1984

1987

1990

1993

1996

1999

2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gurka

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

421

384

520

298

301

382

293

278

Skörd, ton

8 852

7 997

1 649

10 419

7 737

11 931

13 276

12 313

Ton/hektar

21

21

3

35

26

31

45

44

Antal företag

515

590

707

397

319

253

159

117

Matlök

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

478

745

733

668

725

847

791

805

Skörd, ton

14 531

21 664

11 144

22 292

23 999

23 541

35 283

23 228

Ton/hektar

30

29

15

33

33

28

45

29

Antal företag

427

624

600

486

459

411

313

311

Purjolök

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

114

171

129

110

127

135

138

99

Skörd, ton

2 999

2 673

1 908

2 492

2 382

2 960

3 245

2 574

Ton/hektar

26

16

15

23

19

22

24

26

Antal företag

292

413

367

332

291

202

105

115

Morot

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

1 340

1 603

1 518

1 648

1 841

1 839

1 756

1 820

Skörd, ton

53 850

61 520

55 461

73 485

80 349

87 308

84 308

84 784

Ton/hektar

40

38

37

45

44

47

48

47

Antal företag

755

886

817

784

802

620

500

453

Rödbeta

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

300

361

350

298

307

335

303

255

Skörd, ton

11 070

12 633

8 493

11 284

11 609

12 389

14 400

9 330

Ton/hektar

37

35

24

38

38

37

48

37

Antal företag

282

393

366

322

314

230

162

177

Kålrot

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

1)

1)

247

230

218

231

197

175

Skörd, ton

1)

1)

6 125

5 929

6 173

7 201

5 945

4 080

Ton/hektar

1)

1)

25

26

28

31

30

23

Antal företag

1)

1)

373

288

283

204

154

147

Blomkål

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

359

384

348

291

347

362

341

316

Skörd, ton

5 417

5 514

4 411

4 682

4 708

6 150

6 028

4 850

Ton/hektar

15

14

13

16

14

17

18

15

Antal företag

277

317

305

261

256

186

105

98


 

1) Uppgifter om kålrot samlades ej in 1981 och 1984.