Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Arealer och antal företag med frilandsodling 1999 och 2002. Län.

6. Areas of open ground and number of holdings 1999 and 2002. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Län

1999

2002

Areal,

hektar

Antal

företag

Areal,

hektar

Antal

företag

 

 

 

 

 

Stockholms län

193

63

182,5

52

Uppsala län

91

30

63,1

28

Södermanlands län

150

38

294,4

29

Östergötlands län

506

107

574,5

99

 

 

 

 

 

Jönköpings län

233

67

253,1

63

Kronobergs län

111

58

70,7

44

Kalmar län

869

151

776,5

128

Gotlands län

586

88

637,7

97

 

 

 

 

 

Blekinge län

792

132

587,8

110

Skåne län

5 785

810

6 099,5

727

Hallands län

751

177

650

146

Västra Götalands län

1 041

233

863,5

197

 

 

 

 

 

Värmlands län

123

47

110,4

37

Örebro län

251

72

180,2

59

Västmanlands län

78

29

68

20

Dalarnas län

129

44

133,6

31

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

103

38

77,3

31

Västernorrlands län

102

39

92,8

32

Jämtlands län

95

29

106,4

28

Västerbottens län

47

34

52,3

30

Norrbottens län

197

60

206,6

56

 

 

 

 

 

Hela riket

12 233

2 346

12 081

2 044